Szybka oferta

Budownictwo Wielorodzinne – Prosument Lokatorski

Z boomu na dachową fotowoltaikę, który obserwujemy w Polsce od kilku lat, dotychczas korzystali głównie właściciele domów jednorodzinnych, wspierani dodatkowo przez przygotowane dla nich programy Mój Prąd i Czyste Powietrze. Z korzyści oferowanych przez prosumencki system rozliczeń i dotacji na inwestycje w fotowoltaikę w mniejszym stopniu mogli skorzystać natomiast mieszkańcy bloków wielorodzinnych.

Prosument lokatorski jest nowym typem prosumenta dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Rozliczany w ramach net-billingu, jednak na zasadach korzystniejszych niż w przypadku prosumenta indywidualnego i zbiorowego. Prosument lokatorski będzie mógł także liczyć na specjalne wsparcie w ramach tzw. grantu OZE z BGK.

Prosument lokatorski ma działać na następujących zasadach:

  • Energia produkowana przez instalację PV będzie zaspokajać wyłącznie potrzeby wspólne. Mieszkańcy nie będą mogli wykupić udziałów w instalacji prosumenta lokatorskiego, a produkowana energia nie będzie pomniejszać ich indywidualnych rachunków za prąd.
  • Autokonsumpcja będzie obliczana jedynie dla zapotrzebowania energetycznego generowanego przez części wspólne.
  • Moc instalacji nie będzie musiała być powiązana ze zużyciem energii w części wspólnej. Inwestor korzystający ze statusu prosumenta lokatorskiego będzie mógł zamontować większy system.
  • Jedna z najważniejszych rzeczy – prosument lokatorski odzyska całą wartość energii oddanej do sieci.
  • Nadwyżka ze sprzedaży energii (przychody) będą mogły posłużyć nie tylko do pokrywania kosztów związanych z energią, ale również tych dotyczących utrzymania budynków (np. remontów).

Prosument lokatorski będzie rozliczany w zbliżony sposób do prosumenta indywidualnego. Jedyna różnica polega na tym, że inaczej niż w przypadku standardowego prosumenta, nie straci 80% nadwyżek odesłanych do sieci. W przypadku prosumenta lokatorskiego, przewymiarowanie instalacji będzie miało uzasadnienie ekonomiczne. Nadwyżki nie przepadną, a będą mogły posłużyć do realizacji inwestycji niezwiązanych z kwestiami energetycznymi (np. przeprowadzeniu modernizacji budynku, zakup nowych urządzeń itp.)