Szybka oferta

Instalacje balkonowe

Panele fotowoltaiczne na balkonach

Montaż paneli fotowoltaicznych na balkonach to coraz popularniejszy sposób na zostanie prosumentem i zmniejszenie rachunków za energię wśród mieszkańców budynków wielorodzinnych. Coraz częściej możemy spotkać takie instalacje na balkonach budynków wielorodzinnych. Jak do tego podejść, jakie warunki należy spełnić?

O ile dotychczas z fotowoltaiki mogli korzystać głównie prosumenci zamieszkujący domy jednorodzinne, o tyle teraz zaczynają z niej korzystać także mieszkańcy budynków wielorodzinnych montujący panele fotowoltaiczne na balkonach. Panele fotowoltaiczne na balkon nie różnią się w sposób istotny od ogniw słonecznych montowanych na dachach czy na gruncie. Identyczna jest też zasada działania instalacji. W jej skład wchodzą panele, falownik (mikroinwerter) i kable przyłączeniowe. Na balkonie możesz zbudować instalację w jednym z trzech typów: on-grid, off-grid lub plug and play. 

Jak zamontować panele na balkonie?

 

Panele należy zamontować tak aby były skierowane na południe. Mogą być skierowane na zachód lub wschód, ale efektywność spadnie o około 30%. Najlepiej aby panele były pochylone 30 stopni do poziomu, ale uzyskanie tego kąta przy montażu na balkonie jest trudne.
Najwygodniej montuje się w pionie tj 90 stopni, ale wtedy wydajność spada o 40%. Zatem zaleca się podniesienie do kąta 70 stopni, co znacznie poprawia wydajność. Można to zrobić za pomocą trójkątów montażowych z naszej oferty.
Oczywiście montaż paneli musi być solidny i absolutnie wykluczający ich oderwanie i upadek. Pamiętajmy, że taki spadający panel może poważnie zranić osoby pod balkonem.

Z racji na to, że ustawodawca wskazał jedynie maksymalną wartość mocy zainstalowanej mikroinstalacji, co oznacza, że każda instalacja wymaga zgłoszenia do dystrybutora. Tryb zgłaszania fotowoltaicznych instalacji balkonowych plug&play jest taki sam jak każdej mikroinstalacji. Odbiorca powinien przesłać komplet dokumentów w postaci zgłoszenia, w którym wskaże konfigurację swojej mikroinstalacji, oświadczenie dotyczące tytułu prawnego oraz oświadczenie instalatora mikroinstalacji. Pomimo, że tego typu instalacje reklamowane są jako do samodzielnego montażu operatorzy wskazują, że instalacje do 0,8kWp również powinna być poświadczona przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami.

Pracujemy na sprawdzonych konstrukcjach firmy

Corab

Jakie warunki należy spełnić?

 

Warunkiem montażu balkonowej fotowoltaiki Energi Obrót jest posiadanie zgody wspólnoty lub spółdzielni oraz gniazdka na balkonie. Długość balustrady powinna wynosić przynajmniej 3,5 metra.