Blog

Co z rozbudową instalacji fotowoltaicznej po 1. kwietnia 2022? Odpowiada ENERGA

Zmiany rozliczeń energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej dotkną nowych prosumentów, czyli tych, którzy wyślą zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci po 31. marca 2022 roku. O zmianę systemu rozliczeń obawiają się jednak również dotychczasowi prosumenci, którzy myślą o rozbudowie swojej instalacji. Czy słusznie? Dla Redakcji odpowiada kolejny Operator – ENERGA.

1kwietnia 2022 roku wejdzie w życie nowy system rozliczeń prosumentów – net-billing. Choć system ma dotyczyć nowych prosumentów, do naszej Redakcji cały czas napływają pytania od czytelników, którzy obawiają się, że jeżeli zechcą rozbudować swoją instalację po wejściu w życie nowelizacji ustawy o OZE, zostaną zmuszeni do rezygnacji z systemu opustów. W związku z tym zapytaliśmy Operatorów, czy tak się stanie.

Odpowiedź Taurona

W grudniu 2021 roku pisaliśmy, że TAURON w odpowiedzi na pytania Redakcji potwierdził, że zmiana systemu rozliczeń z systemu opustów na net-billing będzie możliwa na prośbę prosumenta. Natomiast jeżeli prosument rozbuduje swoją instalację do mocy większej niż 10 kW, zmieni się tylko stosunek ilościowy rozliczanej energii z 1:0,8 na 1:07. Gdy na skutek rozbudowy łączna moc zainstalowanej instalacji PV przekroczy 10 kW, energia będzie rozliczana w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Tylko rozbudowa instalacji do mocy powyżej 50 kW, będzie się wiązała z rezygnacją z systemu opustów, gdyż jest to już mała instalacja, a nie mikroinstalacja. Małe instalacje PV (od 50 kW do 1 MW) nigdy nie były rozliczane w systemie opustów.

Rozbudowa instalacji a net-billing – odpowiada ENERGA

Fakt, że rozbudowa instalacji nie będzie wiązała się z rezygnacją z systemu opustów potwierdziła również ENERGA.

Jeżeli rozbudowa czy modernizacja instalacji będzie spełniała warunki przewidziane w ustawie, to odbiorca w dalszym ciągu powinien być rozliczany zgodnie z systemem opustów.

odpowiada ENERGA

W odpowiedzi na pytanie, czy ENERGA rozważa zmiany w umowach obecnych prosumentów, by pomimo zagwarantowanego obecną ustawą o OZE 15-letniego okresu rozliczeń w systemie opustów zmienić tym prosumentom system rozliczeń na net-billing, Operator potwierdził również, że będzie stosować się do zapisów Ustawy o OZE, która gwarantuje obecnym prosumentom zachowanie rozliczeń w systemie opustów na okres 15 lat.

W jakiej sytuacji obecny prosument powinien liczyć się z koniecznością przejścia z systemu opustów na net-billing?

Niektórzy prosumenci obawiali się również, że jeżeli nie złożą oświadczenia o chęci pozostania w systemie opustów, to automatycznie przejdą na net-billing. Nie jest to jednak prawda, co również potwierdziła ENERGA.

Zmiana (systemu rozliczeń – przyp. red.) będzie możliwa na wniosek odbiorcy, który z własnej inicjatywy będzie chciał przejść z systemu opustów do rozliczeń w modelu net-billingu.

komentuje ENERGA

Źródło: GLOBEnergia.pl