Blog

Obowiązek montażu fotowoltaiki na wybranych rodzajach obiektów.

Niemiecki kraj związkowy Badenia-Wirtembergia wprowadzi obowiązek montażu fotowoltaiki na wybranych rodzajach obiektów. Rok po Badenii-Wirtembergii podobny obowiązek zostanie wprowadzony w Hamburgu. 

Z początkiem tego roku Kalifornia wprowadziła obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznych na nowych jednorodzinnych i  wielorodzinnych budynkach, które liczą do trzech kondygnacji. Moc instalacji PV musi zostać tak dobrana, aby wyprodukować energię w ilości odpowiadającej szacunkowemu, rocznemu zapotrzebowaniu danego budynku.

Konieczną moc instalacji PV można jednak zmniejszyć, stosując dodatkowe rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej czy inwestując w magazyn energii. Z obowiązku mogą zostać ponadto zwolnieni właściciele budynków, na dachu których wykorzystanie fotowoltaiki nie jest zasadne m.in. ze względu za występujące zacienienie.

Władze amerykańskiego stanu oszacowały, że montaż fotowoltaiki będzie się wiązać ze wzrostem kosztów budowy domu przeciętnie o 8,4 tys. USD, przy czym wzięto pod uwagę relatywnie wysoki CAPEX instalacji na poziomie 3,1 USD/W (11,5 PLN/W).

Natomiast montaż fotowoltaiki ma dać średnie oszczędności na etapie eksploatacji szacowane w przypadku domu jednorodzinnego na 80 USD miesięcznie przy założeniu kosztu energii 0,18 USD/kWh (0,67 PLN/kWh). Taka oszczędność zostanie jednak pomniejszona nawet o połowę z powodu wyższego kosztu w przypadku konieczności spłaty kredytu hipotecznego.

W Stuttgarcie jak w San Francisco

Teraz w ślady Kalifornii chce pójść niemiecki kraj związkowy Badenia-Wirtembergia. Władze tego landu zdecydowały o wprowadzeniu obowiązku umieszczania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich nowych budynkach z wyjątkiem budynków mieszkalnych. Nowe prawo ma wejść w życie z początkiem 2022 r.

Wcześniej lokalne regulacje zakładające obowiązkowy montaż fotowoltaiki zaczęły wprowadzać pierwsze samorządy z Badenii-Wirtembergii. Jednym z nich jest miasto Tübingen, które już w 2018 roku jako pierwsze w Niemczech wprowadziło obowiązek wykorzystania energii z fotowoltaiki na wszystkich nowych budynkach. Wyjątkiem mogą być budynki, na których dachach konieczne jest zainstalowanie kolektorów słonecznych, co wynika z ustawy tzw. Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości inwestycji we własny system PV, mogą partycypować w inwestycjach w instalacje realizowane na budynkach należących do miasta, w ten sposób ograniczając rachunki za energię.

Poszczególne miasta i gminy w niemieckim landzie wprowadzają też obowiązki w zakresie podłączania budynków do lokalnych systemów ciepłowniczych, które będą bazować na odnawialnych źródłach energii.

Po tym, jak z początkiem 2022 roku obowiązek montażu fotowoltaiki zostanie wprowadzony w Badenii-Wirtembergii, podobna regulacja ma wejść w życie na terenie Hamburga, gdzie montaż fotowoltaiki będzie obowiązkowy na wszystkich nowych budynkach począwszy od 2023 r., a także konieczne będzie uwzględnienie fotowoltaiki w przypadku renowacji dachów prowadzonych po 2024 r.

Z obowiązku montażu fotowoltaiki zostaną zwolnione budynki, w przypadku których taka inwestycja byłaby technicznie niemożliwa lub nieopłacalna, co może wynikać np. z braku odpowiedniej ekspozycji dachu.

Władze miasta położonego na północy Niemiec zdecydowały ponadto o zakazie stosowania oleju opałowego z początkiem 2022 r., a także o obowiązkowym udziale OZE w systemach ciepłowniczych od połowy 2021 r.