Szybka oferta

Zarabiaj dzięki zielonej energii

Kupimy Twoją energię!!!

Planujesz budowę instalacji fotowoltaicznej w swojej firmie?

 

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty na zakup i sprzedaż wyprodukowanej energii. Zgodnie z nowymi zasadami rozliczeń niewykorzystana energia musi zostać sprzedana. Kiedy potrzebujesz więcej niż produkujesz kupisz ją po korzystnych stawkach.

Poznaj zalety naszej oferty:

Szybki zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną

Stabilna cena odkupu energii

Atrakcyjna cena sprzedaży energii

Przejrzyste warunki współpracy

Kompleksowa obsługa i elastyczne podejście

Profesjonalni instalatorzy sieci Corab Partner

Szczegóły oferty dla biznesu:

Cennik obowiązuje od 05.07.2023 r. od godz. 08:00

Taryfa FIX/FIX+ ceny STANDARDOWE
Rok dostaw Cena [PLN/MWh]
2023* 707,00
2024 819,00
2025 770,00
2026 770,00
*Sprzedaż oferty na rok 2023 możliwa jedynie w połączeniu z ofertami na kolejne lata – minimum jeden rok dostaw po roku 2023
Taryfa FLEX/FLEX+
Rok dostaw Cena [PLN/MWh]
2023* (TGE_RDN_Fixing 1) + 118,00
2024 (TGE_RDN_Fixing 1) + 120,00
2025 (TGE_RDN_Fixing 1) + 120,00
2026 (TGE_RDN_Fixing 1) + 120,00
*Sprzedaż oferty na rok 2023 możliwa jedynie w połączeniu z ofertami na kolejne lata – minimum jeden rok dostaw po roku 2023

Uwaga!

Cennik obowiązuje od 05.07.2023 r. od godz. 08:00 do opublikowania następnej wersji cennika lub do odwołania.

1. Ceny dla Klienta zostaną powiększone o stawkę VAT.
2. Prowizja Partnera: 15 PLN/MWh, wliczona w cenę sprzedaży.

3. Stawka odkupu dla Taryfy FIX+ i FLEX+ wynosi (TGE_RDN Fixing 1) 50 [PLN/MWh]

4. Z powyższego cennika możliwe jest ofertowanie Klientów zużywających do 10 GWh ee rocznie. Powyżej 10 GWh
rocznego zużycia obligatoryjnie uzyskanie zgody Dyrektora Pionu Produktów Energetycznych.

5. Wnioski o Wyceny Indywidulane przyjmowane będą po spełnieniu warunków Procedury Wyceny Indywidualnej oraz dla
poniższych przypadków:

a. dla rocznego zużycia powyżej 10 GWh możliwe jest złożenie WWI;

b. dla Klienta z dostawami ee nie objętymi cennikiem, obligatoryjnie konieczność złożenia WWI;

c. dla oferty łączonej obejmującej Y23, kiedy dostawa ee w kolejnych latach realizowana jest w oparciu o inny produkt

d. dla produktu FIX+/FLEX+, kiedy zużycie Klienta po autokonsumpcji jest mniejsze niż 4krotność produkcji ee z
instalacji PV, obligatoryjnie konieczność złożenia WWI;

6. Brak możliwości marżowania: ceny sprzedaży i kwoty odbioru.

Skontaktuj się z nami