Blog

Sejm RP

Sejm przegłosował zmiany dla prosumentów

Dzisiaj Sejm zdecydował o przyszłości energetyki prosumenckiej w Polsce. To było najważniejsze głosowanie dla polskich prosumentów od 2015 roku, kiedy wprowadzany był system opustów. W wyniku dzisiejszego głosowania od 1 kwietnia 2022 r. wprowadzony zostanie nowy system rozliczeń w formie net-billingu.

Historia legislacji jeśli chodzi o energetykę prosumencką jest pełna niespodziewanych zwrotów akcji. W 2015 roku, gdy przyjmowana była ustawa o odnawialnych źródłach energii, partie tworzące koalicję rządzącą chciały zapisać w niej system rozliczania prosumentów polegający na sprzedaży nadwyżek energii zgodnie ze średnią ceną z rynku hurtowego z wcześniejszego kwartału. Z takiego systemu, umożliwiającego sprzedaż energii za 80 proc. ceny hurtowej prosumenci korzystali wcześniej, ale nie doprowadził on do istotnego wzrostu liczby domowych mikroinstalacji.

Grupie posłów, na której czele stał ówczesny poseł PSL Artur Bramora w głosowaniu nad ustawą o OZE na posiedzeniu plenarnym Sejmu udało się jednak przeforsować poprawkę wprowadzającą system taryfy gwarantowanej dzięki poparciu posłów PiS oraz części PSL – i mimo sprzeciwu tworzącej wówczas największy klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej.

W efekcie, zgodnie z pierwotną wersją ustawy o OZE uchwaloną w lutym 2015 roku, taryfy gwarantowane dla prosumentów miały wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku, jednak finalnie nie zostały wprowadzone. Po zmianie władzy tuż przed końcem 2015 r. PiS doprowadził do zmiany systemu rozliczeń dla prosumentów.

Zamiast stałej, preferencyjnej ceny za wprowadzenie nadwyżek energii do sieci w ramach mechanizmu taryfy gwarantowanej prosumenci od 2016 roku zyskali możliwość rozliczeń w systemie opustów – wprowadzając energię do sieci mogli zmniejszyć rachunki za konsumowaną energię i dystrybucję w stosunku 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW oraz 1:0,7 dla instalacji o mocy do 50 kW.

Ten system rozliczeń, obowiązujący do dzisiaj, w połączeniu ze spadkiem kosztów fotowoltaiki oraz programami dotacji ze środków krajowych i unijnych, sprawił, że instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane już przez ponad 700 tys. prosumentów (fotowoltaika to 99,9 proc. instalacji prosumenckich).

Teraz jednak rynek prosumencki staje w obliczu największej zmiany reguł gry od 2016 roku. Model rozliczeń w formie opustów ma zostać zastąpiony forsowanym przez rząd i PiS mechanizmem net-billingu – sprzedaży niewykorzystanych nadwyżek energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego.

Systemowi net-billingu, który ma zostać wprowadzony zgodnie z procedowaną nowelizacją ustawy o OZE, sprzeciwił się w ubiegłym tygodniu Senat. Jednak dzisiaj senacką uchwałę odrzucił Sejm.

Przeciwko uchwale Senatu zagłosowali wszyscy obecni na sali sejmowej posłowie PiS w liczbie 218. Do tego ustawę poparło trzech posłów Kukiz15 oraz dwóch posłów niezrzeszonych. Tyle wystarczyło, aby uzyskać większość bezwzględną (minimum 215 głosów). 

Za uchwałą Senatu byli wszyscy obecni posłowie klubów opozycyjnych. W efekcie uchwała Senatu została odrzucona przy 223 głosach „za” oraz 206 głosach „przeciw”. Nie głosowało 31 posłów. 

Teraz nowelizacja ustawy o OZE zawierająca nowe regulacje dla prosumentów trafi do podpisu prezydenta. 

Jeśli prezydent podpisze nowelizację, co wydaje się pewne, rynek prosumencki od 1 kwietnia 2022 roku przejdzie na rozliczenia w formie net-billingu, przy czym prosumenci, którzy zgłoszą do 1 kwietnia przyłączenie mikroinstalacji, będą nadal korzystać z systemu opustów w okresie 15 lat od uruchomienia produkcji energii.

02.12.2021

gramwzielone.pl